کود مایع کاکتوس ال فیوره

خانواده : الفیوره دسته بندی : کودهای تخصصی

fav کود مناسب این گیاه را از فروشگاه گلاتور تهیه کنید
اگر گیاه شما بیمار است به گیاه پزشکی گلاتور مراجعه کنید
motorنام علمی :
خصوصیات ویژه

کود نیتروژن و فسفر ضروری ترین مواد جهت تغذیه کاکتوس است که علاوه بر انها ریز مغذی های متعدد و کمی جلبک دریایی نیز جهت اصلاح خاک در این کود موجود است.

قیمت برای شما :    114,000      تومان

دارای ریزمغذی های موردنیاز کاکتوس
اصلاح کننده خاک با داشتن مقادیر جلبک دریایی
قابل استفاده به طور محلول در آب 
افزایش سرسبزی و طراوت کاکتوس