حشره کش مالاتیون تیما

tima

خانواده : تیما دسته بندی : سم و قارچ کش

fav کود مناسب این گیاه را از فروشگاه گلاتور تهیه کنید
اگر گیاه شما بیمار است به گیاه پزشکی گلاتور مراجعه کنید
motorنام علمی : malation
خصوصیات ویژه

این محصول برای جلوگیری از لارو پشه گلدان و کنترل هزار پا در خاک

70,000 تومان
قیمت برای شما :    58,000      تومان

حشره کشی برای نابودی افات
قابل جذب از طریق همه اندام های گیاهی
دارای خاصیت سیستماتیک
از  بین نرفتن خاصییت در  سطح گیاه
دارای اثر تماسی گوارشی