روغن ولک تیما

TIMA VOLCK OILS

خانواده : تیما دسته بندی : سم و قارچ کش

fav کود مناسب این گیاه را از فروشگاه گلاتور تهیه کنید
اگر گیاه شما بیمار است به گیاه پزشکی گلاتور مراجعه کنید
motorنام علمی : TIMA VOLCK OILS
خصوصیات ویژه

تشدید کننده اثر سموم

قیمت برای شما :    49,000      تومان

تمیز و براق کننده گیاهان آپارتمانی
مفید برای شادابی و سرسبزی بهتر گیاه
محافظت کننده از محصولات در برابر آفات
تاثیرگذاری به روش تماسی