کود مخصوص گل یخ ریسمو

خانواده : ریسمو دسته بندی : کودهای تخصصی

fav کود مناسب این گیاه را از فروشگاه گلاتور تهیه کنید
اگر گیاه شما بیمار است به گیاه پزشکی گلاتور مراجعه کنید
motorنام علمی :
خصوصیات ویژه

کود گل یخ ترکیب متفاوتی از عناصر سرعت دهنده در رشد و گلدهی را برای شما تولید کرده تا بوته ای قوی با جذابیت فراوان پرورش دهید

350,000 تومان
قیمت برای شما :    315,000      تومان

  _در صورت نارضایتی از این محصول تمام هزینه شما برگشت داده می شود.  (تضمین کیفیت محصول )
_تولید شده در کشور سوئیس با فرمول اختصاصی و بهترین مواد اولیه 
_با استفاده از این کود دیگر نیازی به کود های مکمل مانند آمینو اسید ، هیومیک، جلبک دریایی ، ریشه زا و گلدهی ندارید
_این کود به صورت قرص جوشان می باشد.