گل های بوته ای فصلی 
گل های بوته ای فصلی به گل هایی گفته می شود که چرخه ی زندگی خود را در یک فصل تکمیل می کند به طوری که برخی از آن ها در فصل بهار و در آب و هوای خنک گل داده و رشد مطلوبی دارند و برخی دیگر مناسب فصل تابستان هستند و در هوای گرم و دمای بالا و به راحتی رشد می کنند که می توان چند مورد از گل های بوته ای فصلی بهاره را مانند رز کریسمس، گل لاله عباسی و گل شب بو را نام برد و همچنین می توان به گل های بوته ای فصلی تابستانه نیز نظیر گل اسطوخودوس، گل کوکب، گل همیشه بهار و گل داوودی اشاره نمود که تکثیر و پرورش این گیاهان به دلیل عمر کوتاه و فصلی بودن آن ها غالبا از طریق بذر صورت می گیرد. 
پامچال پامچال
کد محصول : 71159

پامچال


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

داوودی داوودی
کد محصول : 71166

داوودی


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

پربرا پربرا
کد محصول : 71160

پربرا


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کالیستفوس کالیستفوس
کد محصول : 71184

کالیستفوس


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

گازانیا گازانیا
کد محصول : 71123

گازانیا


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کدوی زینتی کدوی زینتی
کد محصول : 71122

کدوی زینتی


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

شاه پسند شاه پسند
کد محصول : 71121

شاه پسند


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

توت فرنگی توت فرنگی
کد محصول : 71119

توت فرنگی


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

آنمون آنمون
کد محصول : 71117

آنمون


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

اطلسی اطلسی
کد محصول : 71116

اطلسی


  • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .