گل های بوته ای چند ساله 
گل های بوته ای چند ساله به دلیل زیبایی و مقاومت مناسبی که دارند در باغچه ها و پارک ها کشت می شوند و در صورت فراهم بودن شرایط در محیط های خانه و آپارتمان ها نیز نگهداری می شوند. رشد گل های چند ساله معمولا زیاد است و برگ های زیبا و جذابی را تولید می کنند این گل ها محیط های پرنور و مرطوب را می پسندند و برخی از گونه های آن ها نیز محیط های سایه را بیشتر ترجیح می دهند، نیاز آبی گل های بوته ای چند ساله متوسط بوده و باید در فواصل بین آبیاری خاک باغچه یا گلدان خشک باشد تکثیر و ازدیاد این گل ها نیز بر اساس ساختاری که دارند برخی ها از طریق بذر، بعضی دیگر نیز به روش قلمه گیری تکثیر می شوند که می توان به چند مورد از این گلهای بوته ای چند ساله نظیر شمعدانی، گل پامچال، ادریسی، گل رز، گل حنا و سوسن پلانتین اشاره نمود. 
بنت قنسول بنت قنسول
کد محصول : 71152

بنت قنسول


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

آزالیا آزالیا
کد محصول : 71144

آزالیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کالانکوئه کالانکوئه
کد محصول : 71183

کالانکوئه


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

ارکیده ارکیده
کد محصول : 71135

ارکیده


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

قهر و آشتی قهر و آشتی
کد محصول : 71180

قهر و آشتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

گل یخی گل یخی
کد محصول : 71196

گل یخی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

پلارگونیوم پلارگونیوم
کد محصول : 71162

پلارگونیوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

پرنده بهشتی پرنده بهشتی
کد محصول : 71161

پرنده بهشتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

اژدر اژدر
کد محصول : 71137

اژدر


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

فوشیا فوشیا
کد محصول : 71179

فوشیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

مرجان مرجان
کد محصول : 81424

مرجان


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

سیکلامن سیکلامن
کد محصول : 71173

سیکلامن


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

بنفشه آفریقایی بنفشه آفریقایی
کد محصول : 71153

بنفشه آفریقایی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

آنتوریوم آنتوریوم
کد محصول : 71129

آنتوریوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

گل ساعتی گل ساعتی
کد محصول : 71195

گل ساعتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

رز رز
کد محصول : 71169

رز


 • این گیاه زینتی جزء گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

شمعدانی شمعدانی
کد محصول : 71176

شمعدانی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

آلاماندا آلاماندا
کد محصول : 71028

آلاماندا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

ارکیده پافیوپدیوم ارکیده پافیوپدیوم
کد محصول : 70964

ارکیده پافیوپدیوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

ابوتیلون ابوتیلون
کد محصول : 71134

ابوتیلون


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .