گیاهان گلدار 
گیاهان گلدار بزرگترین گروه از قلمرو گیاهان هستند که گل و میوه تولید می کنند. گیاهان گلدار در مقایسه با سایر گیاهان به دلیل زیبایی های بی نظیر و منحصر به فرد خود مانند رنگ، شکل و بوی دل انگیزی که دارند مورد پسند و توجه افراد زیادی قرار گرفته اند. نگهداری و پرورش این گیاهان به سادگی و در منازل و آپارتمان ها انجام می شود این گیاهان شامل سه دسته گل های بوته ای چند ساله، گل های بوته ای فصلی و گل های پیازی هستند که به معرفی هر کدام از این دسته ها می پردازیم. 
بنت قنسول بنت قنسول
کد محصول : 71152

بنت قنسول


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

آزالیا آزالیا
کد محصول : 71144

آزالیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کالانکوئه کالانکوئه
کد محصول : 71183

کالانکوئه


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

ارکیده ارکیده
کد محصول : 71135

ارکیده


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

قهر و آشتی قهر و آشتی
کد محصول : 71180

قهر و آشتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

گلایل گلایل
کد محصول : 70986

گلایل


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

گل یخی گل یخی
کد محصول : 71196

گل یخی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

پلارگونیوم پلارگونیوم
کد محصول : 71162

پلارگونیوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

پرنده بهشتی پرنده بهشتی
کد محصول : 71161

پرنده بهشتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

اژدر اژدر
کد محصول : 71137

اژدر


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

فوشیا فوشیا
کد محصول : 71179

فوشیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

نرین نرین
کد محصول : 70989

نرین


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

مرجان مرجان
کد محصول : 81424

مرجان


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

سیکلامن سیکلامن
کد محصول : 71173

سیکلامن


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

بنفشه آفریقایی بنفشه آفریقایی
کد محصول : 71153

بنفشه آفریقایی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

آنتوریوم آنتوریوم
کد محصول : 71129

آنتوریوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

گل ساعتی گل ساعتی
کد محصول : 71195

گل ساعتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

رز رز
کد محصول : 71169

رز


 • این گیاه زینتی جزء گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

شمعدانی شمعدانی
کد محصول : 71176

شمعدانی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

پامچال پامچال
کد محصول : 71159

پامچال


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .