نخل ها 
نخل ها جزء گیاهان گلدار تک لپه ای چند ساله هستند که خاص نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشند و دارای گونه های فراوانی است و فقط تعداد محدودی از آن ها جزء گیاهان زینتی محسوب می شوند. برخی از این گیاهان دارای برگ های شانه ای یا پر مانند و برخی دیگر دارای برگ های بادبزنی و یا پنجه ای هستند. نخل ها مکان هایی با نور فراوان، رطوبت کافی و آب و هوای گرم را می پسندند و توانایی رشد در هر خاکی را دارند و آبیاری آن ها بهتر است زمانی که خاک آن ها کاملا خشک است انجام شود. نخل ها انواع مختلفی دارند که می توان به چند مورد از گونه های زینتی آنها نظیر نخل استرالیایی، نخل خرمایی، نخل بادبزنی و نخل شامادورا اشاره نمود. 
دراسنا پرچمی دراسنا پرچمی
کد محصول : 71000

دراسنا پرچمی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

موز موز
کد محصول : 71009

موز


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

نخل جزیره قناری نخل جزیره قناری
کد محصول : 71012

نخل جزیره قناری


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

نخل زینتی نخل زینتی
کد محصول : 71014

نخل زینتی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

نخل ماداگاسکار نخل ماداگاسکار
کد محصول : 81433

نخل ماداگاسکار


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

نخل بادبزنی چینی نخل بادبزنی چینی
کد محصول : 71010

نخل بادبزنی چینی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

نخل بادبزنی اروپایی نخل بادبزنی اروپایی
کد محصول : 71011

نخل بادبزنی اروپایی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

نخل پیگمی نخل پیگمی
کد محصول : 71013

نخل پیگمی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

نارگیل ودلیانا نارگیل ودلیانا
کد محصول : 71103

نارگیل ودلیانا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

نخل مرداب نخل مرداب
کد محصول : 71015

نخل مرداب


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کنتیا کنتیا
کد محصول : 71008

کنتیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

شامادورا شامادورا
کد محصول : 71005

شامادورا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

سیکاس سیکاس
کد محصول : 71004

سیکاس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .