گیاهان سبز 
به گیاهانی گفته می شود که در تمام طول دوره ی زندگی و رویش خود خزان نداشته و در ظاهر آن ها تغییر چندانی ایجاد نمی شود و گیاهانی با مقاومت نسبتا بالا هستند که می توانند در محیط های سربسته و در گلدان در داخل منازل رشد کنند و به دلیل زیبایی منحصر به فردی نظیر دارا بودن برگ های رنگی ، میوه و بوی مطبوع خود و همچنین وجود خارهای رنگی در برخی از انواع گیاهان زینتی که موجب جذابیت آنها شده است ؛ چند مورد از این گیاهان و گلهای زینتی نظیر سانسوریا، پتوس، شفلرا غیره اشاره نمود.
 از ویژگی های دیگر می توان به خاصیت تصفیه کنندگی هوا اشاره نمود که تمام آلودگی های موجود در منازل را به خود جذب می کنند .
نکته :
تعویض گلدان این گیاهان باید زمانی انجام شود که به حداکثر رشد خود رسیده باشند و ریشه ها از گلدان خارج شوند، برای رشد مطلوب تر توصیه می شود به صورت ماهیانه عملیات کود دهی صورت گیرد و همچنین در صورت هجوم آفات از انواع سموم حشره کش به صورت هفتگی استفاده شود. 
پوتوس ابلق (پتوس) پوتوس ابلق (پتوس)
کد محصول : 71050

پوتوس ابلق (پتوس)


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

زامیفولیا زامیفولیا
کد محصول : 71064

زامیفولیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کروتون کروتون
کد محصول : 71093

کروتون


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

گندمی گندمی
کد محصول : 71097

گندمی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

برگ انجیری مونسترا برگ انجیری مونسترا
کد محصول : 71031

برگ انجیری مونسترا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

آلوئه ورا آلوئه ورا
کد محصول : 71029

آلوئه ورا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .
ناموجود

سرخس برگ شمشیری سرخس برگ شمشیری
کد محصول : 71070

سرخس برگ شمشیری


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

فیتونیا فیتونیا
کد محصول : 71084

فیتونیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

آگلونما آگلونما
کد محصول : 71256

آگلونما


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتاآسان در گُلاتور است .

برگ بیدی برگ بیدی
کد محصول : 71032

برگ بیدی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

فیلودندرون فیلودندرون
کد محصول : 71088

فیلودندرون


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

پیرومیا پیرومیا
کد محصول : 71053

پیرومیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

سانسوریا سانسوریا
کد محصول : 71068

سانسوریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

دیفن باخیا دیفن باخیا
کد محصول : 71061

دیفن باخیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

حسن یوسف حسن یوسف
کد محصول : 71057

حسن یوسف


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کالاته آ کالاته آ
کد محصول : 71252

کالاته آ


 • این گیاه زینتی جزء گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

بگونیا ببری بگونیا ببری
کد محصول : 71037

بگونیا ببری


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

شفلرا شفلرا
کد محصول : 71079

شفلرا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

دراسنا دراسنا
کد محصول : 71059

دراسنا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

قاشقی قاشقی
کد محصول : 71089

قاشقی


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .